Un món en emergència.

Un món en emergència. Reflexions i rendició de comptes sobre les intervencions humanitàries a Mali, la religió de la Banya d’Àfrica i Haití.

Facebook
Twitter
LinkedIn